webrasia

Çevre Mühendisliği
Anasayfa Mühendislik Çevre Mühendisliği

  • 2
  • 275

  • Paylaş
  • http://www.webrasia.com/Cevre-muhendisligi-

Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği
Genel anlamda bahsetmek gerekirse çevre mühendislerinin işi tamamıyla doğayla ilgilidir. Çevre mühendisleri, var olan doğal kaynaklardan en iyi şekilde verim elde edilmesi, üretim ve tüketim faaliyetleri içerisinde insanların sağlığı konusunda ve aynı zamanda doğal dengenin bozulmaması konusunda planlama yaparlar. Bu yüzden doğal kaynakların kirlenmemesi için çalışırlar. İnsanların her zaman ihtiyaç duyduğu doğal kaynakların kontrollü bir şekilde yok edilmemesi için etkin bir şekilde rol oynarlar.
Çevre mühendislerinin insanların ihtiyaç duyduğu kaynakların korunması için önemli sorumlulukları vardır. Çevresel araştırmalarının yapılması ve tüm bunların rapor edilmesi, çeşitli stratejilerin ve eylem planlamalarının yapılması, çevresel problemlerin çözülmesi ve bunun için mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist, sosyolog veya benzeri alanlarda işinin ehli olan kişilerle iş birliği yapması gerekir. Doğal kaynakların kirlenmemesi konusunda çalışmalar yapması, bilimsel verileri analiz etmesi ve sonuçlarını rapor haline getirmesi gerekmektedir.
Çevre mühendisleri çevre politikaları ve standartları konusunda bilgili olmalı ve gerekli kurumları bu konularda bilgilendirmelidir. Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su, yağmur duyu ve benzeri şebekelerin insan sağlığına uygun olacak biçimde tasarımını yapmalı ve işletmelidir. Tüm bunlar yine çevre mühendislerinin sorumluluğu altındadır. Aynı zamanda endüstriyel kirliliği önüne geçilmesi ya da bu kirliliğin en aza indirgenmesi için gerekli olan kontrol sisteminin yapılmasında etkin rol oynamalıdır. Birbirleriyle aynı olmayan çevresel kesimlere gitmeli ve çeşitli analizler yapmalıdır. Örneği farklı bir çevresel kesimden numune alarak bu numunenin analizini ve değerlerinde çalışmasını yapmalıdır. Son olarak çevre mühendislerinin çevreyle ilgili olan ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları yakından takip etmekten sorumlu olan kişilerdir.
Kısaca çevre mühendislerinin temel işi doğal kaynaklardır diyebiliriz. Tüm insanlığın hayatına devam etmesi ve her şeyin yolunda gitmesi için doğal kaynaklar hayati önem taşımaktadır. Çevre mühendisleri de bu konuda etkin rol oynamaktadır. İyi bir çevre mühendisinin üretme konusunda herhangi bir sorun yaşamıyor olması gerekmektedir. Bu yüzden iyi bir çevre mühendisi olabilmek için araştırmacı ve yetenekli biri olunmalıdır. İşbirliği yapma, takım çalışmasına uyumlu olma konusunda becerikli olunmalıdır. Yapılan analizlerde dikkatli ve detaycı yaklaşımlara sahip olunmalıdır. Mesleğinin getiri olan çeşitli sorumlulukların ve etik anlayışların bilincinde olma ve bu konuda yanıltıcı hal ve hareketlerde bulunulmaması gerekmektedir. Her mühendislik alanında şart olan şey çevre mühendisliğinde de geçerli olduğundan çevre mühendisleri her zaman gelişmeye ve yeniliklere açık olmalıdır.


•    Çevre mühendislerinin aylık kazancı:
o    En düşük: 2900 TL
o    Ortalama: 4400 TL
o    En yüksek: 8000 TL

 

YASAL UYARI

Yayımlanan bu yazılar webrasia.com yazarları tarafından yazılmıştır. Söz konusu metin, izin alınmadan başka bir web sitesinde ya da mecrada kısmen veya tamamen yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Aksi taktirde bir hak ihlali söz konusu olduğunda; webrasia.com, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ancak yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Her türlü alıntı (her müstakil yazı için) 200 kelime ile sınırlıdır. Alıntı yapılan metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu metinde yer alan görüşler yazara aittir ve webrasia.com’un editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Link kopyalandı.

Bizi Takip Edin

Yeni makalelerimizden ilk siz haberdar olun!
| Copyright © webrasia.com