webrasia

Sanayi Devrimi
Anasayfa Mühendislik Sanayi Devrimi

 • 3
 • 451

 • Paylaş
 • http://www.webrasia.com/Sanayi-Devrimi

Sanayi Devrimi

a).Tarihsel Gelişimi

 Sanayi Devrimi, makineleşmenin başlaması ve buharlı gibi sanayi için lüzumlu güç kaynaklarının keşfedilmesi sebebi ile 18. Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlamıştır.

Bu devrimler, üretimin yapısında ve ülkenin ekonomilerinde büyük ve temel bir yapıya sahip  değişim oluşturmuştur. İlk olarak İngiltere’de başlamış olan devrim daha sonra kuzey Avrupa ve şimal ABD’ya yayılmıştır.

b).Endüstri Devriminin Sonuçları

Sanayi Devrimi, sadece ticari ve ekonomik yapıyı değil, insan yaşamının her alanını derinden etkileyen ve tamamen değişiklik yaratan neticeleri doğurmuştur.

Bu sonuçlar:

 • Şehirlerde Nüfus Artışı
 • İşçi derslik ın Ortaya Çıkışı ve Sosyalizmin Doğuşu
 • Sömürgeciliğin Yayılması
 • Yaşama sorunları
 • Bilimsel ve Teknik Gelişmelerin Hızlanması
 • Genel Refahın Artması
 • İnsan Ömrünün Uzaması
 • Şeklinde ana başlıklar halinde toplanmaktadır. Bu neticelerin her biri birbiri ile bağlantılıdır.

c).Teknik Bilgi

Sanayi 4.0 ya da 4. Endüstri Devrimi, bir oldukça çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu sanayi devrimi nesnenin interneti, internetlerin hizmeti ve siber-fiziksel sistemden oluşmakta olan bir değer bütünüdür. Aynı zamanda bu yapı akıllı yapınak sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Bu sanayi devrimi, üretim yerinde her bir verilerin toplanabilmesi ve iyi bir şekilde seyredilerek çözüm yapılmasına olanak sağlayabileceği için daha verimli olan iş modelleri de ortaya çıkma ihtimali olacaktır.

İlk olan sanayi devrimi 1.0 buhar ve su güçlerini kullanabilerek mekanik üretme sistemleriyle meydana çıkabildi. İkinci endüstri devrimi (2.0) ile elektrik enerjisinin yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. Üçüncü endüstri devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (data Teknolojileri)’nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirilir. Şu icatlar ve uygulamalar yer alır:

 • Mekanik Üretim Tesislerinin Uygulanması (18. Yüzyıl)
 • 1712 buhar Makinesinin İcadı
 • İş bölümüne ve elektriğe dayalı hızlı üretmelere geçilebilmesi
 • (19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
 • 1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)
 •  Üretim Süreçlerinin Otomasyonu (20. Yüzyıl)
 • 1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
 • 1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)
 • Otonom Makineler ve Sanal Ortamlar (21. Yüzyıl)
 • 1988 AutoIDLab. (MIT)
 • 2000 Nesnelerin İnterneti
 • 2010 Hücresel Taşıma Sistemi
 • 2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma

d).Bilim ve Teknoloji

Bilim, Teknoloji ve sanayi MÖ. 8000 yılı yöresinde ziraat Devrimi olduğu kabul edilir. Ziraat Devrimini yaşayan toplum göçebe hayattan yerleşik hayata geçmektedir. Tarım Devrimiyle, toprak sermayelerin başlı başına unsur olmuş. Bundan daha sonra milyonlarca yıl üretme ve ulaşımlar insanın ve hayvanın kas kuvvetiyle ve bu güçlerin daha verimli kullanılması için geliştirici aletle yapılmış. Kas ve toprak kuvveti bu dönemde başlıca üretim araçları oldu.

 Sanayi Devrimi zamanında meydana çıkan yeni teknoloji, yeni bir üretme ortamını ve yaşam biçimini oluşturdu. Konut ve iş yeri birbirinden ayrıldı. Fabrikalardaki kitlesel üretim kentleşmeyi ve kent yaşamını değiştirdi. Endüstri bölgeleri etrafında kurulan metropoller, insan trafiğinin doğmasına yol açtı. Yaşama biçimi topluluğun sosyolojik yapısında değişim ve dönüşümlere yol açtı.  Aile, geniş aile tipinden çekirdek aileye dönüştü.  İnsan hayatının tüm alanlarına fabrikada yürürlükte olan düzenleme tarzı sızdı.  Eğitim kurumlarının düzeni de fabrika düzeninden etkilendi. Çağıl endüstri hayat tarzının musiki de bile yansımaları oldu. Batıda toprak sahipleri olan Aristokratlar yerine, sermaye sahibi olan burjuvazi toplumun üst ve saygı duyulan kesimi olarak ortaya çıktı. Camianın müessese ve yapıları değişirken, bunlara paralel olarak, değer, norm ve davranış kalıpları değişti.

Anahtar Kelimeler: sanayi devrimi, bilim ve teknoloji,

YASAL UYARI

Yayımlanan bu yazılar webrasia.com yazarları tarafından yazılmıştır. Söz konusu metin, izin alınmadan başka bir web sitesinde ya da mecrada kısmen veya tamamen yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Aksi taktirde bir hak ihlali söz konusu olduğunda; webrasia.com, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ancak yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Her türlü alıntı (her müstakil yazı için) 200 kelime ile sınırlıdır. Alıntı yapılan metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu metinde yer alan görüşler yazara aittir ve webrasia.com’un editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Link kopyalandı.

Bizi Takip Edin

Yeni makalelerimizden ilk siz haberdar olun!
| Copyright © webrasia.com